Lịch hoạt động 2019 – 2020

Ngày tổ chức lễ hội cho các bé.

Ngày nghỉ lễ và nghỉ hè

Ngày bồi dưỡng chuyên môn cho GV-CNV ( Nhà trường có thể linh động cho bé nghỉ học kèm theo thông báo)

Ngày tổ chức cho các bé đi tham quan dã ngoại. Dành cho khối mẫu giáo với mức phí 150.000Đ/1 bé /1 lần (sẽ thu chung với học phí của bé trong tháng )

09/2019
 • 01
 • 02
 • 30
10/2019
 • 27
 • 31
11/2019
 • 15
 • 20
 • 24
12/2019
 • 24
 • 29
01/2020
 • 01
 • 27
02/2020
 • 08
 • 09
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
03/2019
 • 22
 • 31
04/2019
 • 25
 • 30
05/2019
 • 01
 • 17
 • 16
 • 29
 • 30
 • 31
06/2019
 • 01
 • 02
 • 30
07/2019
 • 28
08/2019
 • 25