Lịch hoạt động 2019 – 2020

Ngày tổ chức lễ hội cho các bé.

Ngày nghỉ lễ và nghỉ hè.

Ngày tổ chức cho các bé đi tham quan dã ngoại.

09/2019
 • 02
 • 05
 • 13
10/2019
 • 20
 • 31
11/2019
 • 13
 • 20
12/2019
 • 24
01/2020
 • 01
 • 10
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
02/2020
 • 08
03/2020
 • 8
 • 11
04/2020
 • 02
 • 30
05/2020
 • 01
 • 02
 • 06
 • 26
06/2020
07/2020
08/2020