Lịch hoạt động ngoại khoá

Từ tháng 9/2017

Hoạt động THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
ANH VĂN
(Nước ngoài)
 

15h00 – 15h30 Chồi 

15h35 – 16h05 Lá 

 

15h00 – 15h30 M + GB

15h35 – 16h05 Chồi

09h00 – 09h30 M+GB

09h35 – 10h05 Lá

NHỊP ĐIỆU  

09h00 – 09h30 M + GB

09h35 – 10h05 Lá

 

 09h00 – 09h30 M + GB

09h35 – 10h05 Chồi

08h45 – 09h15 Lá

09h20 – 0950 Chồi

VẼ

 15h00 – 15h30 Lá

15h35  – 16h05 M + GB

 

 

15h00 – 15h30 Chồi

15h35 – 16h05 Lá

 

15h00 – 15h30 Chồi

15h35 – 16h05 M+GB

BƠI 08h45 – 09h45    08h45 – 09h45